1. A házirend az Egyesület valamennyi dolgozójára, megbízott munkatársára, a helyiségeket igénybe vevő bérlőkre és az Egyesület által működtetett Táncházba (továbbiakban: épület) érkező látogatókra egyaránt vonatkozik.

 2. Nyitvatartási idő: hétköznapokon 09.00-16.00 óráig, illetve ettől eltérően a programokhoz igazodóan.

 3. A programok zavartalansága érdekében minden munkatársunktól, a programokon résztvevőktől elvárjuk a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő, kulturált magatartást.

 4. Az épület berendezéseinek és felszereléseinek rendeltetésszerű használata, valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és az épületbe látogatónak érdeke, kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséggel jár.

 5. A technikai berendezéseket és felszereléseket kizárólag a program- és tanfolyamvezetők, illetve az intézmény munkatársai által megbízott személyek kezelhetik.

 6. Az épület területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben lévő munka-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.

 7. A dohányzásról szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet.

 8. Az épületbe behozott értéktárgyakért, illetve az épület előtt hagyott járművekért felelősséget nem vállalunk!

 9. Az Egyesület dolgozói jogosultak a házirend betartására felszólítani az azt megsértő látogatókat. Akik ennek ellenére is vétenek a házirend ellen, kötelesek elhagyni az épületet.

 10. Az Egyesület dolgozói munkavégzését biztosító irodák nem nyilvánosak, ezekben csak a munkakapcsolatok ügyeiben eljáró személyek, bérlők, fellépők és közreműködők tartózkodhatnak.

 11. A termek bérlésével egybekötött rendezvényre, foglalkozásra vonatkozó előírásokat az Egyesület és a bérlő között megkötött szerződések tartalmazzák.

 12. A foglalkozások (próbák), egyéb rendezvények tekintetében a helyiségeket igénybe vevő/bérlő felelősséggel tartozik az ott lévő berendezési tárgyak épségéért. Kár okozása esetén a helyiséget igénybe vevő anyagi kártérítésre kötelezhető.

 13. Ittas, bódító- vagy kábítószer hatása alatt álló személy az épület területén nem tartózkodhat.

 14. Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a rendezvény látogatóinak száma az egyes helyiségek hivatalos befogadóképességét eléri, akkor azt megteltnek nyilvánítsa és további résztvevőket nem enged be.

 15. 14 év alattiak az épületben tartandó rendezvényeken csak felnőtt kísérővel és felügyelete alatt tartózkodhatnak.

 16. Az épületben lévő Büfét vállalkozó működteti. Az Egyesület a működés során felmerülő szabálytalanságért, a vonatkozó jogszabályoktól való eltérésért felelősséggel nem tartozik.

 17. Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendők az Egyesület munkavállalói, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok:

 • MENTŐK: 104
 • TŰZOLTÓK: 105
 • RENDŐRSÉG: 107
 • Mobiltelefonról elérhető segélykérés: 112